Chương trình diễu hành và lái thử xe toàn quốc 2015

•Thời gian: 1/6/2015 
•Địa điểm: SECC, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM