Phòng Dịch vụ sẽ có đợt sửa chữa bảo dưỡng xe lưu động tại Cần Thơ vào ngày 25/07 - 27/07, tại địa chỉ: Isuzu An Khánh - L03-16, Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

Phòng Dịch vụ sẽ có đợt sửa chữa bảo dưỡng xe lưu động tại Cần Thơ vào ngày 25/07 - 27/07, tại địa chỉ:
 
Isuzu An Khánh - L03-16, Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ